TIOP-1.2.3-09/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése „Tudásdepó-Expressz”

A Neumann János Általános Iskola és a Paragvári Utcai Általános Iskola konzorciumot alakítva sikeresen vett részt a TIOP-1.2.3-09/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése „Tudásdepó-Expressz” című pályázaton. A pályázati felhívás megfogalmazása szerint „A konstrukció célja, hogy erősítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel.

A közoktatás támogatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáféréshez.”

A két iskola 8.000.000 Ft-ot nyert a pályázaton a könyvtári infrastruktúra fejlesztésére.

 

Pályázatunk címe: Közös tudásbázis kialakítása az iskolai könyvtárak fejlesztésével – Együttműködés a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános Iskola között

Céljaink a projekttel:

A projekt célja, hogy erősítse az iskolai könyvtárak szerepét mindkét oktatási intézményben, az iskola információs központjaként könnyen hozzáférhető, a tanulás és tanítás szempontjából megfelelő minőségű és mennyiségű információhordozókat az ezekhez szükséges korszerű eszközökkel szolgáltassa, segítve ezzel az önálló információszerzést és az egész életen át tartó tanulásra felkészítést. A Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános Iskola könyvtárainak együttműködése lehetővé teszi a közös tudás hatékonyabb kihasználását.

Az új eszközök beszerzésével a mai kor igényeinek megfelelő technológia lesz jelen az iskolai könyvtárakban. Segítségével felkészíthetjük a tanulókat az információs rendszerek iskolai és iskolán kívüli kezelésére, korszerű információkeresési technikákat tanulhatnak diákjaink a könyvtárhasználatra nevelés keretében. Az informatikai infrastruktúra fejlesztése nagymértékben hozzájárul ahhoz a célhoz, hogy megvalósuljon az információhoz való hozzáférésben az esélyegyenlőség.

A két iskolai könyvtár informatikai infrastruktúrájának közel azonos szintre hozásával megteremtjük a feltételeket az azonos színvonalú könyvtárhasználat tanítására. Ez pedig alapja lehet a közös versenyek, internetes vetélkedők megszervezésének.

Az azonos infrastrukturális feltételek alapot adnak közös olvasásfejlesztő és olvasásnépszerűsítő programok szervezésére és a programokba bevonhatók az infokommunikációs eszközök.

Beszerzendő eszközök:

A két könyvtár informatikai infrastruktúrája soha nem látott módon korszerűsödik. A következő eszközöket szerezzük be a Neumann János Általános Iskolában:

 • 5 db asztali számítógép
 • 5 db laptop
 • szünetmentes tápegység
 • vonalkódolvasó készülék
 • multifunkcionális nyomtató
 • projektor
 • vetítővászon
 • router, USB adapter, fejhallgatók
 • Szikla integrált könyvtári rendszer – hálózatos verzió
 • WEB-OPAC (internetes katalógus)
 • WEB-OPAC PLUSZ (távoli előjegyzés)
 • vonalkód a könyvtári állományra

Megvalósítandó feladatok:

 • Az iskolai könyvtárak korszerű informatikai eszközökkel való felszerelése
 • A könyvtárhasználat korszerű tanítása, számítógépekkel való támogatása
 • Vezeték nélküli internet kiépítése a könyvtárakban
 • Korszerű, a felhasználói igényeket jobban kielégítő könyvtári integrált rendszer bevezetése
 • A könyvtári állomány vonalkóddal való ellátása és a vonalkódos kölcsönzés bevezetése

Együttműködés a két iskolai könyvtár között:

 • a szolgáltatások összehangolása
 • közös versenyek és olvasásnépszerűsítő programok szervezése

 

A pályázat megvalósítói:

Neumann János Általános Iskola:

Kajtárné Tancsics Hajnalka (projektmenedzser)

Szuklits Edina (pénzügyi vezető)

Hollósi András (informatikai szakértő)

Paragvári Utcai Általános Iskola

Fülöp Katalin (könyvtári szakértő)

Szép József (informatikai szakértő)

Örökös ökoiskola

Felújítás

TIOP-1.2.3-09/1-2010-0034 Közös tudásbázis kialakítása az iskolai könyvtárak fejlesztésével – Együttműködés a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános Iskola között

TÁMOP-3.1.7-11/2-0556 Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése
„Csodakert” A Szombathelyi Neumann János Általános Iskolában

A pályázat zárása

Kapcsolódó anyagok