Városi napközis tábor

Leendő elsősöknek

Középiskolák visszejelzései

A középiskoláknak tájékoztatni kell az általános iskolákat, hogy hogyan teljesítenek volt diákjaink a választott intézményben. Ezen visszajelzést tekinthetik meg az alábbi dokumentumokban:
2016 évi visszajelzések
2015 évi visszajelzések

Tisztelt Szülők!

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a közoktatási intézmények működését érintő átszervezések miatt 2017. január 1-től az étkezés térítési díjak befizetése módosul.
További információk elérhetők >>itt<<

M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 77. szám

2015. évi LXIII. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei

és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról*

1. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. §

(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Bővebben: Gyermekétkeztetési törvény módosítása

TIOP-1.2.3-09/1-2010-0034 Közös tudásbázis kialakítása az iskolai könyvtárak fejlesztésével – Együttműködés a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános Iskola között

TÁMOP-3.1.7-11/2-0556 Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése
„Csodakert” A Szombathelyi Neumann János Általános Iskolában

A pályázat zárása

Kapcsolódó anyagok