Városi napközis tábor

Leendő elsősöknek

Középiskolák visszejelzései

A középiskoláknak tájékoztatni kell az általános iskolákat, hogy hogyan teljesítenek volt diákjaink a választott intézményben. Ezen visszajelzést tekinthetik meg az alábbi dokumentumokban:
2016 évi visszajelzések
2015 évi visszajelzések

2016/2017-es tanév

Név Tanított tantárgy Megjegyzés
Andrásiné Vági Erzsébet tanító  napközi 12. csoport
Bálint Anikó matematika igazgatóhelyettes
Bán Gabriella tanító osztályfőnök 4.d 
Bertók Katalin testnevelés, etika osztályfőnök 5.b 
Bodáné Szalai Ágnes tanító napközi 6. csoport
gyermek és ifjúságvédelmi felelős
Bogárdi Lajosné hivatalsegéd
Boros Ildikó tanító osztályfőnök 2.a
Brávácz Margit magyar
osztályfőnök 8.a
Csapó Erzsébet természetismeret igazgató
Csárdiné Potyi Barbara hivatalsegéd
Doma Gáborné tanító
Donáczy Lajosné hivatalsegéd
Farkas Zsolt óraadó (matematika, 
informatika)
rendszergazda
Fehérné Molnár Beáta tanító osztályfőnök 3.a
Felföldi Zoltánné tanító osztályfőnök 2.b
Gréger Katalin tanító-angol osztályfőnök 3.b
Gulyásné Németh Eszter történelem
ének
osztályfőnöki munkaközösség-vezető
osztályfőnök 8.b
Györkös-Hamp Zsanett tanító GYES 
Havasiné Kiss Krisztina tanító
tánc
osztályfőnök  4.b
Herczeg Imréné német
tanító
napközi 11. csoport
Hetyei Krisztina iskolatitkár
Horváthné Medveczky
Krisztina
tanító GYES
Horváthné Tóth Tímea tanító osztályfőnök 4.c
3-4. évf. munkaközösség-vezető
Jobban Margit földrajz
természetismeret
etika
napközi 14. csoport
osztályfőnök 7.b
gyermek és ifjúságvédelmi felelős
Kajtárné Tancsics Hajnalka etika könyvtárostanár
Kálmán-Saly Anett iskolatitkár
Kereszturi Márta tanító
angol
osztályfőnök 1.a
Kiss Szilárd testnevelés
Konczérné Krajcsics Ildikó tanító napközi 10. csoport
Lakatosné Kovács Gyöngyvér tanító GYES 
Lohonyai Lászlóné óraadó - testnevelés  
Lőrincz Csilla vizuális kultúra
etika
osztályfőnök 6.c
napközi 9., 11., 14. csoport
Miltényi Eszter magyar, történelem, etika
tanító
osztályfőnök 6.a
Milkó Márta magyar továbbtanulási felelős
Mónosné Döbör Cecília tanító osztályfőnök 4.a
Nagy Anikó Szabina tanító napközi 1. csoport
Nagy Attiláné történelem
informatika
etika
napközi 13. csoport
Németh Balázs udvari munkás
Németh Ernőné tanító napközi 4. csoport
Németh Zoltánné hivatalsegéd
Ostorics Ildikó angol
Pap Beatrix tanító napközi 5. csoport
Pernyészné Róka Zsuzsanna tanító osztályfőnök 1.c
1-2.évf. munkaközösség-vezető
Polcsik Bernadett technika-biológia 
természetismeret- etika
osztályfőnök 8.c
reál munkaközösség vezető
Prácserné Nagy Éva tanító
fejlesztő pedagógus
osztályfőnök 2.c
Schmidt Hajnalka angol igazgatóhelyettes
Sipőczné Lőrincz Aletta angol
informatika, etika
osztályfőnök 5.a
humán munkaközösség-vezető
Siskáné Hernáth Andrea matematika osztályfőnök 6.b 
Sott Adrienn matematika
informatika
 
Szabó Antalné tanító napközi 2. csoport
Szakály Mónika tanító napközi 7. csport
dr Szendéné Czömpöly Dóra tanító osztályfőnök 1.b
Szigethy Mónika testnevelés DÖK segítő tanár
Szijj Krisztina német
történelem, etika
osztályfőnök 7.a
Bogdán Csilla tanító osztályfőnök 3.c
Varga Józsefné tanító napközi 3. csoport
napközis munkaközösség-vezető
Varga Mónika tanító  napközi 8. csoport
Varga Zsuzsanna fizika
kémia
napközi 14. csoport
Vass Andrea tanító napközi 7., 9., 14. csoport
Vörös Krisztina   hivatalsegéd

TIOP-1.2.3-09/1-2010-0034 Közös tudásbázis kialakítása az iskolai könyvtárak fejlesztésével – Együttműködés a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános Iskola között

TÁMOP-3.1.7-11/2-0556 Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése
„Csodakert” A Szombathelyi Neumann János Általános Iskolában

A pályázat zárása

Kapcsolódó anyagok