A 2018/2019. tanévre az általános iskolai beiratkozás ideje:

 1. április 12. (csütörtök): 8:00-19:00
 2. április 13. (péntek): 8:00-18:00

A beiratkozás helye:

Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

9700 Szombathely, Losonc utca 1.

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok a következők, amelyek letölthetők .doc, illetve .pdf formátumban:

 • jelentkezési lap   (A jelentkezési lap 2018. április 6-án megváltozott!!!)
 • nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, erről hivatalos irat másolatának csatolása szükséges)  
 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről  
 • nyilatkozat etika/hit- és erkölcstan oktatásról (heti 1 óra, etikát az osztályfőnök, hit- és erkölcstant hitoktató tartja)  
 • szakköri igények, napközi igény  

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a fenti nyomtatványok többségét mindkét szülőnek alá kell írnia, így célszerű azokat géppel vagy kézzel kitöltve, kinyomtatva, mindkét szülő által aláírva magukkal hozni a beiratkozásra.

A fenti nyomtatványokon kívül a következő iratokat kell hozni a beiratkozásra:

 • gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa
 • gyermek nevére kiállított lakcímkártya
 • szülő lakcímkártyája
 • óvoda igazolása az iskolába lépéshez szükséges fejlettségről (gyermek oktatási azonosítójával)
 • nevelési tanácsadás keretében vagy Szakértői Bizottság által végzett iskolaérettségi vizsgálat szakvéleménye (ha van ilyen)
 • gyermek oltási könyve
 • gyermek ötéves státusz lapjának másolata (orvosi és védőnői is!)
 • diákigazolvány adatlap (a gyorsabb ügyintézés érdekében célszerű már a beiratkozást megelőzően igényelni a Kormányablakban)

Megosztás

Örökös ökoiskola

Felújítás

TIOP-1.2.3-09/1-2010-0034 Közös tudásbázis kialakítása az iskolai könyvtárak fejlesztésével – Együttműködés a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános Iskola között

TÁMOP-3.1.7-11/2-0556 Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése
„Csodakert” A Szombathelyi Neumann János Általános Iskolában

A pályázat zárása

Kapcsolódó anyagok