• Az iskolában tanuló gyermekek színvonalas oktatását és nevelését szolgáló feltételek folyamatos jobbítása és gyarapítása
  • A tanulók sporttevékenységéhez kapcsolódó feltételrendszer minőségjavítása
  • Egészségnevelési feladatok támogatása
  • Környezetvédelmi, környezeti nevelési feladatellátás színvonalának emelése
  • Sokoldalú szociális ellátás biztosítása
  • Tehetséggondozás támogatása
  • Gyermekvédelmi munka hatékonyságának emelése

Örökös ökoiskola

Felújítás

TIOP-1.2.3-09/1-2010-0034 Közös tudásbázis kialakítása az iskolai könyvtárak fejlesztésével – Együttműködés a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános Iskola között

TÁMOP-3.1.7-11/2-0556 Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése
„Csodakert” A Szombathelyi Neumann János Általános Iskolában

A pályázat zárása

Kapcsolódó anyagok