Digitális Gyermekvédelmi Stratégia

A Kormány az 1488/2016. (IX. 2.) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját. A Stratégia egyik célja, hogy a köznevelési intézmények honlapján naprakész információk legyenek elérhetók az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról, védelmi lehetőségekről és a médiaműveltség növelését célzó programokról.

A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Intézkedési Terve V1/3. intézkedéséhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság elkészítette A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében címü tájékoztató anyagot. A dokumentumot a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság kérésére az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztó Intézet közzétette a Nemzeti Köznevelési Portálon.

Tájékoztatás az utazási kedvezmények igénybevételéhez használható okmányokról és dokumentumokról

Az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálatának tájékoztatása alapján 2017. november 13. napjától, a mellékletben található okmányok és dokumentumok megléte mellett lehet igénybe venni az utazási kedvezményket.
Melléklet itt letölthető.

Tájékoztató a gyermek és ifjúsági balesetbiztosításról.

A Groupama Biztosító mellékletei a bejelentésekhez szükséges nyomtatványminta és az eljárásrendi tájékoztató itt letölthető.
A biztosítási összegek 2017. január 1. napjáig visszamenőleg érvényesíthetők.

 

Tájékoztató

Igénybejelentő

Kormányrendelet

 

2018 március 10-én, a pályaorientációs nap keretén belül az 5. évfolyamos tanulók játékos feladatok segítségével a pályaismeret bővítését és az önismeret fejlesztését gyakorolták.

A 6. évfolyamosok pályaorientációs vetélkedőn vettek részt, amely a szakmák közötti eligazodást és a mélyebb pályaismeretet segítették. A vetélkedő célja volt a többféle szakma megismerése mellett, a gyermekek kommunikációs és együttműködési készségeinek a fejlesztése is.

A hetedikesek „Pálya Puzzle” foglalkozáson a pályaválasztást meghatározó tényezőket vették számba interaktív foglalkozás keretében. A tanulók tesztek, játékos feladatok megoldásával a pályaorientációs döntést meghatározó személyes jellemzőket gyűjtötték össze, rendszerezték.

A 8. osztályosok "Tudatos Jövőépítő" tréningen az egyéni életpálya tudatos vitelére, az életpályadöntések megalapozására és azok következményeire kaptak választ. A résztvevők alapvető karriertervezési ismereteket sajátítottak el és pályatervezési módszereket ismertek meg.

A program sikeres lebonyolításában a Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának pályatanácsadói valamint Kardos Bernadett iskolapszichológus volt segítségünkre.

Pályaorientációs nap

Örökös ökoiskola

Felújítás

TIOP-1.2.3-09/1-2010-0034 Közös tudásbázis kialakítása az iskolai könyvtárak fejlesztésével – Együttműködés a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános Iskola között

TÁMOP-3.1.7-11/2-0556 Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése
„Csodakert” A Szombathelyi Neumann János Általános Iskolában

A pályázat zárása

Kapcsolódó anyagok