Digitális Gyermekvédelmi Stratégia

A Kormány az 1488/2016. (IX. 2.) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját. A Stratégia egyik célja, hogy a köznevelési intézmények honlapján naprakész információk legyenek elérhetók az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról, védelmi lehetőségekről és a médiaműveltség növelését célzó programokról.

A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Intézkedési Terve V1/3. intézkedéséhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság elkészítette A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében címü tájékoztató anyagot. A dokumentumot a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság kérésére az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztó Intézet közzétette a Nemzeti Köznevelési Portálon.

Tájékoztatás az utazási kedvezmények igénybevételéhez használható okmányokról és dokumentumokról

Az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálatának tájékoztatása alapján 2017. november 13. napjától, a mellékletben található okmányok és dokumentumok megléte mellett lehet igénybe venni az utazási kedvezményket.
Melléklet itt letölthető.

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

A pályázati felhívás 2018 február 27-án jelent meg a kozigallas.gov.hu oldalon.

Tájékoztató a gyermek és ifjúsági balesetbiztosításról.

A Groupama Biztosító mellékletei a bejelentésekhez szükséges nyomtatványminta és az eljárásrendi tájékoztató itt letölthető.
A biztosítási összegek 2017. január 1. napjáig visszamenőleg érvényesíthetők.

 

Tájékoztató

Igénybejelentő

Kormányrendelet

 

Iskolánk 2013 óta partneriskolai kapcsolatot ápol az ausztriai St-Egyden- Würflach Volksschule diákjaival. Az ott élő gyerekek heti egy órában szakköri foglalkozás keretében tanulnak magyart.
Május 30-án 25 kisdiák St-Egyden község polgármester- helyettese, az iskola igazgatója, magyartanára és néhány szülő kíséretében látogatást tett iskolánkban. Néhány magyar dallal és mondókával rövid bemutatót tartottak diákjainknak , másodikosainkkal együtt németül és magyarul számoltak, énekeltek. Tízóraizás után buszra szálltak, és egy kisebb németet tanuló neumannos diákcsoport kíséretében ellátogattak Kőszegre a Stájer házakhoz. Múzeumlátogatás, rövid séta a tanösvényen, ebéd a szabadban, játék, majd az Óház-kilátó szerepelt a programban. A gyerekek közben mindkét nyelven ügyesen kommunikáltak egymással. A következő tanévben a mi diákjaink látogatnak St-Egydenbe és Würflachba, és szereznek remélhetően hasonló szép élményeket.

Testvériskola látogatása

Örökös ökoiskola

Felújítás

TIOP-1.2.3-09/1-2010-0034 Közös tudásbázis kialakítása az iskolai könyvtárak fejlesztésével – Együttműködés a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános Iskola között

TÁMOP-3.1.7-11/2-0556 Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése
„Csodakert” A Szombathelyi Neumann János Általános Iskolában

A pályázat zárása

Kapcsolódó anyagok