A szövegértési versenyt a Fenntarthatósági Témahét, valamint az Öko-hét keretében szerveztük.
A Földről, valamint, Földünk védelméről szóló szöveget kellett a tanulóknak feldolgozni, és a szöveghez kapcsolódó feladatokat megoldani.
A vetélkedő megrendezésének célja, hogy felhívjuk a tanulók figyelmét az élőlények, Földünk védelmének fontosságára.

Örökös ökoiskola

Felújítás

TIOP-1.2.3-09/1-2010-0034 Közös tudásbázis kialakítása az iskolai könyvtárak fejlesztésével – Együttműködés a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános Iskola között

TÁMOP-3.1.7-11/2-0556 Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése
„Csodakert” A Szombathelyi Neumann János Általános Iskolában

A pályázat zárása

Kapcsolódó anyagok