Támogatókat keresünk

Engem mindig arra neveltek, ha valaki segítségre szorul, nyújts felé segítő kezet. Azt is mondták, ha bajban vagy ne szégyelld mások jóakaratú támogatását kérni, elfogadni. E két gondolat jegyében szántam rá magam, hogy megosszam problémámat.
Sokszor megtapasztaltam már, ha baj van, az emberek összefognak és szinte hihetetlen dolgokra képesek. Egy komoly betegség, egy elvesztett otthon, egy széthullott család megérinti az emberek lelkét. Különösen igaz ez, ha gyerekekről van szó. Ez esetben, bár nem ilyen mélységű a tragédia, de gyerekekről van szó, akik életminőségén szeretnék javítani. Iskolánkban 370 tanuló ebédel nap, mint nap. Rég kinőttük az ebédlőt. Hosszú ideje próbáljuk a körülményeket változtatni, de a pénztelenség mindig leküzdhetetlen akadály maradt. Így mára a helyzet tarthatatlanná vált. A gyerekek ½ 12-kor kezdik az étkezést és a délutánban ¼ 4-kor jön ki az utolsó gyerek az ebédlőből.
Most megcsillant egy kis remény, talán kibogozható a gordiuszi csomó. Egykori szolgálati lakás terhére kétszer akkorára növelve az ebédlő területét mindenki időben kulturált körülmények között kellő időben fogyaszthatná el ebédjét. Ehhez mi a fenntartó segítségével előkészítjük az átalakítást, saját dolgozóink, szülők segítenek a bontásban. A szakipari munka elvégzését és járólapokat, a csempét és a szükséges bútorzatot viszont nem tudjuk önerőből előteremteni. Az alapítványunk minden tartalékát erre fordítja, hiszen a gyerekek nevelési körülményeinek javítását is hivatott segíteni, de ez sem elegendő.
Sok éve tartó nehézségen, a nyár folyamán szeretnénk úrrá lenni, hogy mire eljön a szeptember iskolánk tanulóinak 2/3-a méltó körülmények között ebédelhessen.
Minden velünk együtt érző, a gyerekekért tenni akaró segítségét örömmel és hálás köszönettel fogadjuk és természetesen az elért eredményről beszámolunk.

Köszönettel:

Csapó Erzsébet
a Neumannos Tanulókért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Számlaszámunk: 10200641-47013870-00000000

Tájékoztató a gyermek és ifjúsági balesetbiztosításról.

A Groupama Biztosító mellékletei a bejelentésekhez szükséges nyomtatványminta és az eljárásrendi tájékoztató itt letölthető.
A biztosítási összegek 2017. január 1. napjáig visszamenőleg érvényesíthetők.

Tájékoztató
Igénybejelentő
Kormányrendelet

Intézményvezető választás

A pályázati felhívás 2017 február 28-án jelent meg a kozigallas.gov.hu oldalon.

Az EMMI által megszabott határidőre egy pályázat érkezett, melyet itt lehet
megtekinteni.

 

 

Az alábbi linken elolvashatók Csapó Erzsébet intézményvezetői pályázatával kapcsolatos vélemények. 

A vélemény-nyilvánító szavazás eredménye: 

 

Városi napközis tábor

Leendő elsősöknek

Középiskolák visszejelzései

A középiskoláknak tájékoztatni kell az általános iskolákat, hogy hogyan teljesítenek volt diákjaink a választott intézményben. Ezen visszajelzést tekinthetik meg az alábbi dokumentumokban:
2016 évi visszajelzések
2015 évi visszajelzések

A 2017/18. tanévre az általános iskolai beiratkozás ideje:

2017. április 20. (csütörtök):      8:00-19:00
2017. április 21. (péntek):          8:00-18:00

A beiratkozás helye:

Szombathelyi Neumann János Általános Iskola
9700 Szombathely, Losonc utca 1.

 

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok- melyek letölthetők honlapunkról  -  a következők:

 • jelentkezési lap 
 • nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, erről hivatalos irat másolatának csatolása szükséges) 
 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről 
 • nyilatkozat etika/hit- és erkölcstan oktatásról (órarendbe építve heti  1 óra, etikát az osztályfőnök, hit- és erkölcstant hitoktató tartja) 
 • szakköri igények, napközi igény 
 • étkezéssel kapcsolatos tájékoztató ÉS nyilatkozatok 

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a fenti nyomtatványok többségét mindkét szülőnek alá kell írnia, így célszerű azokat géppel vagy kézzel kitöltve, kinyomtatva, mindkét szülő által aláírva magukkal hozni a beiratkozásra.

A fenti nyomtatványokon kívül a következő iratokat kell hozni a beiratkozásra:

 • gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa
 • gyermek nevére kiállított lakcímkártya
 • szülő lakcímkártyája
 • óvoda igazolása az iskolába lépéshez szükséges fejlettségről (OM azonosítóval )
 • nevelési tanácsadás keretében vagy Szakértői Bizottság által végzett iskolaérettségi vizsgálat szakvéleménye (ha van ilyen)
 • gyermek oltási könyve
 • gyermek ötéves státusz lapjának másolata (orvosi és védőnői is!)
 • diákigazolvány adatlap (a gyorsabb ügyintézés érdekében célszerű már a beiratkozást megelőzően igényelni a Kormányablakban)

TIOP-1.2.3-09/1-2010-0034 Közös tudásbázis kialakítása az iskolai könyvtárak fejlesztésével – Együttműködés a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános Iskola között

TÁMOP-3.1.7-11/2-0556 Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése
„Csodakert” A Szombathelyi Neumann János Általános Iskolában

A pályázat zárása

Kapcsolódó anyagok