A 2017/18. tanévre az általános iskolai beiratkozás ideje:

2017. április 20. (csütörtök):      8:00-19:00
2017. április 21. (péntek):          8:00-18:00

A beiratkozás helye:

Szombathelyi Neumann János Általános Iskola
9700 Szombathely, Losonc utca 1.

 

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok- melyek letölthetők honlapunkról  -  a következők:

 • jelentkezési lap 
 • nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, erről hivatalos irat másolatának csatolása szükséges) 
 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről 
 • nyilatkozat etika/hit- és erkölcstan oktatásról (órarendbe építve heti  1 óra, etikát az osztályfőnök, hit- és erkölcstant hitoktató tartja) 
 • szakköri igények, napközi igény 
 • étkezéssel kapcsolatos tájékoztató ÉS nyilatkozatok 

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a fenti nyomtatványok többségét mindkét szülőnek alá kell írnia, így célszerű azokat géppel vagy kézzel kitöltve, kinyomtatva, mindkét szülő által aláírva magukkal hozni a beiratkozásra.

A fenti nyomtatványokon kívül a következő iratokat kell hozni a beiratkozásra:

 • gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa
 • gyermek nevére kiállított lakcímkártya
 • szülő lakcímkártyája
 • óvoda igazolása az iskolába lépéshez szükséges fejlettségről (OM azonosítóval )
 • nevelési tanácsadás keretében vagy Szakértői Bizottság által végzett iskolaérettségi vizsgálat szakvéleménye (ha van ilyen)
 • gyermek oltási könyve
 • gyermek ötéves státusz lapjának másolata (orvosi és védőnői is!)
 • diákigazolvány adatlap (a gyorsabb ügyintézés érdekében célszerű már a beiratkozást megelőzően igényelni a Kormányablakban)

Örökös ökoiskola

Felújítás

TIOP-1.2.3-09/1-2010-0034 Közös tudásbázis kialakítása az iskolai könyvtárak fejlesztésével – Együttműködés a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános Iskola között

TÁMOP-3.1.7-11/2-0556 Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése
„Csodakert” A Szombathelyi Neumann János Általános Iskolában

A pályázat zárása

Kapcsolódó anyagok