Támogatókat keresünk

Engem mindig arra neveltek, ha valaki segítségre szorul, nyújts felé segítő kezet. Azt is mondták, ha bajban vagy ne szégyelld mások jóakaratú támogatását kérni, elfogadni. E két gondolat jegyében szántam rá magam, hogy megosszam problémámat.
Sokszor megtapasztaltam már, ha baj van, az emberek összefognak és szinte hihetetlen dolgokra képesek. Egy komoly betegség, egy elvesztett otthon, egy széthullott család megérinti az emberek lelkét. Különösen igaz ez, ha gyerekekről van szó. Ez esetben, bár nem ilyen mélységű a tragédia, de gyerekekről van szó, akik életminőségén szeretnék javítani. Iskolánkban 370 tanuló ebédel nap, mint nap. Rég kinőttük az ebédlőt. Hosszú ideje próbáljuk a körülményeket változtatni, de a pénztelenség mindig leküzdhetetlen akadály maradt. Így mára a helyzet tarthatatlanná vált. A gyerekek ½ 12-kor kezdik az étkezést és a délutánban ¼ 4-kor jön ki az utolsó gyerek az ebédlőből.
Most megcsillant egy kis remény, talán kibogozható a gordiuszi csomó. Egykori szolgálati lakás terhére kétszer akkorára növelve az ebédlő területét mindenki időben kulturált körülmények között kellő időben fogyaszthatná el ebédjét. Ehhez mi a fenntartó segítségével előkészítjük az átalakítást, saját dolgozóink, szülők segítenek a bontásban. A szakipari munka elvégzését és járólapokat, a csempét és a szükséges bútorzatot viszont nem tudjuk önerőből előteremteni. Az alapítványunk minden tartalékát erre fordítja, hiszen a gyerekek nevelési körülményeinek javítását is hivatott segíteni, de ez sem elegendő.
Sok éve tartó nehézségen, a nyár folyamán szeretnénk úrrá lenni, hogy mire eljön a szeptember iskolánk tanulóinak 2/3-a méltó körülmények között ebédelhessen.
Minden velünk együtt érző, a gyerekekért tenni akaró segítségét örömmel és hálás köszönettel fogadjuk és természetesen az elért eredményről beszámolunk.

Köszönettel:

Csapó Erzsébet
a Neumannos Tanulókért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Számlaszámunk: 10200641-47013870-00000000

Tájékoztató a gyermek és ifjúsági balesetbiztosításról.

A Groupama Biztosító mellékletei a bejelentésekhez szükséges nyomtatványminta és az eljárásrendi tájékoztató itt letölthető.
A biztosítási összegek 2017. január 1. napjáig visszamenőleg érvényesíthetők.

Tájékoztató
Igénybejelentő
Kormányrendelet

Intézményvezető választás

A pályázati felhívás 2017 február 28-án jelent meg a kozigallas.gov.hu oldalon.

Az EMMI által megszabott határidőre egy pályázat érkezett, melyet itt lehet
megtekinteni.

 

 

Az alábbi linken elolvashatók Csapó Erzsébet intézményvezetői pályázatával kapcsolatos vélemények. 

A vélemény-nyilvánító szavazás eredménye: 

 

November 30-án lezárult az a projekt, amelyben hatmillió forint pályázati támogatást nyert a szombathelyi Neumann János Általános Iskola az Új Széchenyi Terv keretében.

Az iskola a „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése „című pályázaton vett részt. A hatmillió forintos vissza nem térítendő támogatást a „Csodakert a szombathelyi Neumann János Általános Iskolában” címmel nyerte.

Pályázatunkban arra vállalkoztunk, hogy az iskola területén kialakított oktatópark kínálta lehetőséget kihasználva a környezeti nevelés területén a fenntarthatóság pedagógiáját követve olyan, tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat, programokat kínáljunk óvodáskortól a felnőtt korosztályig minden érdeklődőnek, mely hozzásegít a környezettudatos életminőség megteremtéséhez.

A páláyázatból a támogatható tevékenységek: továbbképzések, szaktanácsadói szolgáltatás, belső szakmai feladatok, műhelymunkák, eszközbeszerzés.

A pedagógusok a projekthez kapcsolódóan team munkában készítik el, szakmai tanácsadó segítségével a pályázat által meghatározott dokumentumokat.

A projekt keretében a pedagógusok továbbképzéseken vettek részt, amelyek felkészítették őket a nevelési-oktatási gyakorlat átadására, megismertetésére, terjesztésére. Ezeken a képzéseken megtanulhatták, hogyan kell a referencia intézmény kínálatát szakszerűen megjeleníteni, hogyan kell más intézményekkel kapcsolatot kialakítani, hogyan kell a működéshez szükséges feltételrendszert kialakítani.

A pályázat lehetőséget biztosított eszközök beszerzésére is. Így vendégek fogadására használható tárgyalóterem berendezésére is nyílt lehetőség. Laptopokkal, irodaszerekkel, fényképezőgéppel, fénymásolóval, szórólapokkal, kiadványokkal gyarapodott az iskola.

Mindez november 30-ig lezajlott, majd a fenntartás időszakában megújulást hoz az iskolának.

TIOP-1.2.3-09/1-2010-0034 Közös tudásbázis kialakítása az iskolai könyvtárak fejlesztésével – Együttműködés a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános Iskola között

TÁMOP-3.1.7-11/2-0556 Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése
„Csodakert” A Szombathelyi Neumann János Általános Iskolában

A pályázat zárása

Kapcsolódó anyagok